Narudžbina ili naručbina pravopis – kako se piše

Narudžbina ili naručbina pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati narudžbina.

U navedenoj reči izvršena je glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti. Bezvučni suglasnik č prešao je u svoj zvučni par dž, zbog toga što se našao ispred zvučnog suglasnika b.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Koliko je bilo narudžbina u tvojoj smeni?

– Imamo nekoliko narudžbina, morate biti malo brži kako bi sve postigli.

– Nemamo novih narudžbina, možete ići na pauzu ako želite.

– Stigla je nova narudžbina, idite svi na svoja mesta.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...