Da li i koliko boli porodjaj?

Ono što se može okarakterisati kao zajednička osobina svih žena koje su se našle pred važnom životnom odlukom, a to je odluka da se ostvare u ulozi majke, jeste strah od porođaja. Sam strah od porođaja, zapravo proizilazi iz straha od bola koji je neizostavan deo porođaja.

Kada se suoče sa pomenutim strahom, prvo pitanje koje žene postavljaju sebi, jeste koliko porođaj boli.

Odgovor na ovo pitanje, pokušaćemo da vam damo u sadržaju teksta koji je pred vama.

Da li i koliko boli porodjaj

Koliko boli porođaj?

Prvo što je potrebno da znate, jeste da jedinstven i pouzdano tačan odgovor na ovo pitanje ne postoji.

Konkretno, intezitet bola pri porođaju je individualan i razlikuje se od žene do žene. Ono čime je intezitet bola uslovljen, jesu brojni faktori kao što su: genetska predispozicija, osetljivost na bol, psihička i fizička pripremljenost za sam čin porođaja, trajanje i tok porođaja, kao i krupnoća bebe.

Konkretno, žene koje su tolerantnije na bol, imaju neuporedivo veće šanse da iskuse gotovo bezbolan ili tek umereno bolan porođaj, dok žene kod kojih je izražena niska tolerancija na bol same po sebi imaju rizik od toga da će osetiti intezivniji bol.

Upravo zato, jako je važno da se buduća majka, odnosno trudnica neposredno pre porođaja psihički pripremi za taj čin.

Ono što je važno istaći, jeste i to da ma koliko se intezitet bola pri porođaju činio veliki, on zapravo predstavlja nešto što ima kako svoj početak, tako i svoj kraj. Zato je u trenucima prolaženja kroz bol pri porođaju, važno razmišljati pozitivno i trezveno i voditi se svešću o tome da će rezultat pretrpljenog bola biti najdragocenija životna nagrada, a to je rađanje deteta.

Interesantna je činjenica da se intezitet bola pri porođaju, može razlikovati i od porođaja do porođaja i to u slučaju iste žene. Recimo, žena koja je majka dvoje dece, može imati drastično različito iskustvo na prvom i na drugom porođaju. Sa druge strane, postoje i žene koje su imale više porođaja, a kod kojih je svaki porođaj bio gotovo potpuno bezbolan ili jako bolan.

Zato, jako je važno da se pri pokušaju da odgonetnete koliko je porođaj bolan, ne oslanjate na tuđa iskustva, već da budete psihički staloženi i da se spremno suočite sa svojim sopstvenim iskustvom, nakon kojeg vas ponovićemo još jednom, očekuje najlepša životna nagrada.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...