Konjem ili konjom pravopis – kako se piše

Konjem ili konjom pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati konjem.

Imenica konj u instrumentalu jednine dobija nastavak em, zbog toga što je to imenica u muškom rodu i osnova se završava prednjonepčanim nj.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Čula sam da danas dolaziš konjem pa ću iskoristiti priliku da te pitam smem li da ga jašem?

– Nije došao konjem, došao je kolima.

– Za dobrim konjem se diže prašina.

– Došao je po mladu konjem, svi su se oduševili zbog toga.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...