Na korzu ili na korzou pravopis – kako se piše

Na korzu ili na korzou pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Korzo je imenica koja se može menjati na dva načina:

1. Korzo, korza, korzo.

2. Korzo, korzoa, korzou.

Pravopis navodi da su obe promene sasvim ispravne, ali prednost daje drugoj.

Data reč potiče iz italijanskog jezika od reči – corso, i nemačkog jezika od reči – Korso, a to u prevodu znači šetalište.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Na korzu smo sreli dva dobra stara prijatelja sa kojima se nismo videli odavno.

– Sutra će na korzu biti mnogo ljudi jer se kasnije u blizini održava koncert.

– Nismo sinoć bili na korzou.

– Bili smo na korzou juče ali nismo sreli nikog poznatog.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...