Prenesen, prenet ili prenešen pravopis – kako se piše

Prenesen, prenet ili prenešen pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati prenesen ili prenet.

Glagol preneti u glagolskom pridevu trpnom glasi prenesen ili prenet, zbog toga što glagolski pridev trpni kod glagola čija se osnova završava sa neti ima dvojake oblike.

Evo i nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Prenesen je bez problema sa jedne strane na drugu.

– Prenesen je sa sprata još sinoć.

– Još uvek nije prenet sav nameštaj, ostalo je par komada.

– Nije prenet u moju kancelariju već u njenu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...