Ja bih ili ja bi pravopis – kako se piše

Ja bih ili ja bi pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ja bih.

Sada ćemo vam navesti par primera gde se to pravilno koristi:

– Ja bih išao na more ali nemam para.

– Ja bih želeo da te poljubim ali se stidim.

– Ja bih išla sa tobom u bisokop ali mi je došla drugarica.

–  Ja bih da ti kažem istinu ali se plašim.

– Ja bih želela to, ali mi moji ne daju.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...